11/04/2022 - Wielka Sobota - Plan święcenia pokarmów w Parafii

Aktualności » 11/04/2022 - Wielka Sobota - Plan święcenia pokarmów w Parafii

W i e l k a     S o b o t a

P o ś w i ę c e n i e    p o k a r m ó w

 

10:00

 Racław

10:30

Marwice

10:45

Kolonia Marwice

11:00

Kolonia za torami

12:00

Kolonia Baczyna

12:30

Baczyna

16:00

Baczyna

Niedzielne Msze Święte
Baczyna
kościół parafialny
8:00
11:00

Marwice
kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
9:30

Racław
kościół pw. Matki Bożej
Szkaplerznej
12:30