Informacja na Wielki Tydzień

Aktualności » Informacja na Wielki Tydzień

  • Całun Turyński (2013)
    Całun Turyński (2013)

WIELKI TYDZIEŃ W NASZEJ PARAFII

1.    Zapraszam do pomocy przy budowie Grobu Pańskiego w środę na godz. 17.00.

2.    Ministranci i lektorzy będą mieli spotkania w czwartek, piątek i sobotę o godz. 9.00. W sobotę na 9.00 zapraszam dziewczęta śpiewające psalmy podczas Wigilii Paschalnej.

3.    T R I D U M   P A S C H A L N E

•    W i e l k i   C z w a r t e k  –  Msza św. o godz. 18.00. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00. Od godz. 21.00 adorację prowadzi  grupa muzyczna
•    W i e l k i    P i ą t e k  –  adoracja Najświętszego Sakramentu od 10.00. Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.22.00. Od 21.00 adorację prowadzi grupa muzyczna
•    W i e l k a    S o b o t a  –  adoracja Najświętszego Sakramentu od 10.00.
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00 z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych podczas, której zabrzmi Radosne Alleluja !!!
Msza św. za + Annę, Władysława i Krzysztofa Osińskich i za + Annę Gąsik

•    N i e d z i e l a   Z m a r t w y c h w s t a n i a   P a ń s k i e g o

06.00 w Baczynie: Msza św. za parafian z procesją rezurekcyjną.
08.00 w Marwicach: Msza św. za parafian z procesją rezurekcyjną
          za + Helenę, Józefa, Edwarda Kołodzińskich,
          za + Karolinę, Jana, Stanisławę, Antoniego i Władysława Kucharskich
09.30 w Racławiu: Msza św. za parafian z procesją rezurekcyjną.
          za + Eugeniusza i Antoniego Jarmolińskich,
11.00 w Baczynie: za + Władysławę Markiewicz w 15 rocz. śmierci.

Niedzielne Msze Święte
Baczyna
kościół parafialny
8:00
11:00

Marwice
kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
9:30

Racław
kościół pw. Matki Bożej
Szkaplerznej
12:30