Parafialny Zespół Caritas

Grupy w parafii » Parafialny Zespół Caritas

Historia Caritas przy parafii w Baczynie.

Parafialny Zespół Caritas zgodnie ze statutem Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dnia 09.03.2001 r. został powołany przez proboszcza śp. ks. kanonika Konrada Grobysa przy parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Baczynie, którego celem jest pomoc dla potrzebujących poprzez organizowanie akcji charytatywnych itp. Na przełomie 9 lat istnienia Parafialnego  Zespołu Caritas przy parafii w Baczynie działalność jest życzliwie wspierana przez parafian i oczekuje na chętnych do działania.

Działalność Parafialnego Zespołu Caritas w Baczynie to:

 • zbiórka żywności przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz przekazanie jej najuboższym,
 • sprzedaż świec,
 • sprzedaż chlebka miłości,
 • sprzedaż kremówek papieskich od sponsora,
 • sprzedaż cebulek kwiatowych „pola nadziei” na Hospicjum,
 • oraz zbiórek pieniężnych na Dzieło Tysiąclecia - Budowli Opatrzności Bożej w Warszawie,
 • zbiórka dla powodzian,
 • organizacja wycieczek dla dzieci i osób starszych.

W naszej parafii Caritas ma również pod opieką ponad 200 osób, które otrzymują pomoc w formie żywności w ramach programów unijnych PAED.

Przy parafii działa Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas, w składzie:

 1. Przewodniczący - ksiądz proboszcz
 2. Prezes - pani Jolanta Muniak
 3. Wiceprezes - pani Helena Więckowska
 4. Sekretarz - pani Marzena Jasińska
 5. Skarbnik- pani Małgorzata Puszko
 6. oraz członkowie

Caritas z łac. oznacza miłość. Jest to katolicka organizacja, którą w Polsce kieruje Konferencja Episkopatu Polski. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski. Początki działalności Caritas w Polsce to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. W ciągu 16 lat swego istnienia Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła, Okno życia) i zagraniczną (Adopcja na odległość).

Materiał przygotowała: Elżbieta Zaręba

Niedzielne Msze Święte
Baczyna
kościół parafialny
8:00
11:00

Marwice
kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
9:30

Racław
kościół pw. Matki Bożej
Szkaplerznej
12:30